• 0512-62565029
  • sales@niic.net.cn

BRT-000A-V.01

BRT-000A-V.01

国讯芯微已经推出基于工业全栈智能模块NOM-R000A的工业机器人控制器公板,支持NECRO工业实时操作系统,双核A7 800MHz,512MB DDR3L, 512MB QSPI NAND,8GB EMMC,WIFI 2.4G HT40, 支持EtherCAT主站,CAN/CANFD,2路正交编码,一路HDMI输出。